Λαύριο
Λαύριο

Λαύριο
Λαύριο

Λαύριο
Λαύριο

Λαύριο
Λαύριο

Φωτογράφιση στο Λαύριο 2019